Sự hiện diện của hàng phi lao cổ thụ tạo nên một nét đặc trưng, tôn thêm vẻ đẹp cho cảnh quan của con đường ven biển Nha Trang.
Hàng phi lao cổ thụ bên bờ biển là nét đặc sắc trong diện mạo đô thị của Nha Trang. Hiện tại, hàng cây lâu đời này đang phải đối diện với thách thức lớn từ quá trình đô thị hóa.
Liên hệ Quảng cáo - Mộc PG
Mộc PG Nha Trang
Địa chỉ: 16 Mê Linh, Tân Lập, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 090 509 15 07